Listopadová soutež: Pošli hračky dál a vyhraj víkend na horách - pravidla

Pravidla soutěže
Listopadová soutěž: Pošli hračky dál a vyhraj víkend na horách

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je Capetide Solutions s.r.o. se sídlem Voldušská 1102, 337 01 Rokycany, IČO 292 50 582 (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: k.klancova@hrajsizas.cz, +420 725 347 650.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže i víkendový pobyt v Apartmánu 22, Rezidence Javor, Železná Ruda, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook nebo Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

2. Vyplňte formulář na stránkách Hraj si zas https://www.hrajsizas.cz/prodej/  (vložte fotky hraček a dalších dětských produktů; zadejte svůj email a do komentáře vložte text “POSÍLÁM HRAČKY DÁL”)

3. Výherce vybereme losem ze všech příchozích přihlášení, od kterým budeme moci produkty přijmout do e-shopu

4. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 30. 11. 2023 do 24:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 2. 12. v v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

6. Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: Víkendový pobyt (pátek až neděle) v Apartmánu 22, Rezidence Javor, Železná Ruda. Na výběr následující termíny: 8. 12. - 10. 12. 2023 nebo 22. 3. - 24. 3. 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

7. Výherce soutěže budou vylosován náhodně.  

8. Vyhlášeného výherce kontaktujeme na email uvedený na přihlašovacím formuláři. Poté se domluvíme na detailech výhry a výherce si vybere termín pobytu.
Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 3 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 2 dní nové losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

9. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 2 dní nové losování a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

10. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

3. Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Kateřina Klancová, e-mail: k.klancova@hrajsizas.cz

4. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.