Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů v rámci e-shopu Hraj si zas. Chápeme, že ochrana Vašich osobních údajů je důležitá, a proto jsme přijali patřičné opatření k jejich zabezpečení a dodržování všech platných předpisů o ochraně údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  1. Identita správce údajů

Správcem osobních údajů v rámci e-shopu Hraj si zas je Capetide Solutions, s.r.o., se sídlem ve Voldušská 1102, 337 01 Rokycany, IČO 291 50 582. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo práv souvisejících s ochranou údajů, můžete nás kontaktovat na katerina.klancova@hrajsizas.cz nebo na +420 725 347 650.

  1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění smlouvy mezi vámi a námi, a to v souvislosti s prodejem, s nákupem a dodávkou produktů. Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem dodržování právních povinností, které na nás jako obchodníka ukládají příslušné předpisy, například pro účely účetnictví a daňových závazků.

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • Kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo)
  • Platební údaje (číslo platební karty, údaje o bankovním účtu)
  • Historie nákupů
  • Jiné údaje, které nám poskytnete při komunikaci nebo požadavku na zpětnou vazbu

 

  1. Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu pro splnění našich povinností vůči Vám jako našemu zákazníkovi. To může zahrnovat poskytovatele platebních služeb, dodavatele logistiky a přepravy zásilek, stejně jako naše profesionální poradce (například účetní, právníci) pro účely účetnictví, daňového plnění a právního poradenství. Vaše osobní údaje nebudou prodány, pronajaty ani jinak poskytnuty jiným stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud to nevyžaduje příslušný zákon.

  1. Uchovávání a bezpečnost osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterými byly shromážděny, nebo po dobu, kterou vyžaduje příslušný zákon. Všechny vhodné technické a organizační opatření budou přijata k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením.

  1. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte několik práv souvisejících s ochranou údajů. Můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, výmaz vašich údajů, omezení zpracování nebo přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.